Lubin – miejskie mury obronne

Historia

   Lubin wymieniony został w źródłach historycznych w 1267 roku jako osada targowa należąca do klasztoru trzebnickiego. Prawa miejskie otrzymał prawdopodobnie pod koniec XIII lub na początku XIV wieku. Miasto szybko się wówczas rozwijało, szczególnie  w okresie panowania księcia legnicko – brzeskiego Ludwika I, za którego postanowiono  wzmocnić obronność Lubina. Murowane miejskie mury zbudowano w latach 1348 – 1358. W XV i XVI wieku, gdy powszechne stało się użycie broni palnej w działaniach oblężniczych, zaistniała konieczność modernizacji i rozbudowy istniejących fortyfikacji. Wówczas to górne kondygnacje baszt wyposażono w stanowiska artyleryjskie. Lubin został jednym z lepiej ufortyfikowanych miast na Śląsku i w dużej mierze dzięki temu skutecznie oparł się dwukrotnym najazdom husytów w 1428 i 1431 roku.

Architektura

   Wysokość murów obronnych wynosiła około 4,5 metra, a grubość od 1,5 w partii szczytowej do ponad 2 metrów w partii przyziemnej. Część przyziemna wykonana została z kamienia polnego, zaś wyższe partie z cegły gotyckiej. Pierwotnie zwieńczenie murów stanowił krenelaż. Funkcje obronne murów wzmacniało 15 zamkniętych i otwartych, prostokątnych baszt, rozmieszczonych co 40–50 metrów.
   Wejścia do miasta strzegły 3 bramy: Głogowska, Ścinawska i Legnicka, zwana także Wrocławską. Najbardziej ufortyfikowana była brama Głogowska z zachowaną do dziś wieżą bramną. Brama ta posiadała podwójne mury i przedbramie z potrójną fosą. Pozostałe bramy miały także podwójne mury oraz przedbramia, ale tylko podwójne fosy. Pod koniec XIV wieku w południowej części murów wybito furtę dla pieszych, która prowadziła z placu przykościelnego na przeniesiony poza obręb murów cmentarz. Ona również została zabezpieczona niewielkim przedbramiem. Dodatkowe wzmocnienie obronne furty stanowiła znajdująca się obok kwadratowa baszta, nadbudowana w końcu XV wieku i przekształcona w wysoką dzwonnicę, z którą została połączona podwieszonym, ceglanym gankiem.

Stan obecny

   Do chwili obecnej mury obronne zachowały się na znacznym odcinku obwodu starego miasta, w tym 2 baszty w stanie szczątkowym w odcinku południowym i  4 baszty w północnym odcinku muru. Ponadto podziwiać można basztę Głogowską z połowy XIV wieku oraz basztę przy kościele parafialnym, nadbudowaną w końcu XV wieku i przekształcona w dzwonnicę.

pokaż basztę Głogowską na mapie

pokaż basztę-dzwonnice na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1970.

Strona internetowa wikipedia.org, Mury miejskie w Lubinie.