Lubiechowa – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół św. Piotra i Pawła w Lubiechowie zbudowany został w latach 1260-1270. Po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1317 roku, kiedy to wieś została sprzedana wraz z prawem patronatu do świątyni. W XIV wieku kościół został rozbudowany o wieżę zachodnią i być może o prezbiterium, które mogło jednak powstać współcześnie z korpusem nawowym. Świątynia przebudowywana była w XIX stuleciu.

Architektura

   Kościół usytuowano mniej więcej pośrodku wsi na niewielkim wzniesieniu. Składa się z późnoromańskiego korpusu nawowego o wymiarach wewnętrznych 14,6 x 7 metrów, wzniesionego na planie prostokąta oraz gotyckiego, węższego czworobocznego prezbiterium na wschodzie o wymiarach 9,1 x 5,8 metra i gotyckiej czworobocznej wieży po stronie zachodniej. Wewnątrz prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym, pokrytym łącznie ze ścianami barwnymi polichromiami. Przedstawiają ona Sąd Ostateczny i Stworzenie Świata. Powstały w drugiej ćwierci XV wieku, lecz dwie sceny na ścianie północnej, Pokłon Trzech Króli i Walka św. Jerzego ze smokiem, pochodzą jeszcze z XIV wieku. W XV stuleciu kościół otoczony został kamiennym murem z budynkiem bramnym o ostrołukowym portalu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Świechowski Z., Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955.

Strona internetowa swierzawa.pl, Kościół św. św. Piotra i Pawła.