Lubicz – kościół św Judy

Historia

   Kościół w Lubiczu wzniesiono pod koniec XIII wieku. Został zrujnowany w 1945 roku i odbudowany w latach 1974-1976.

Architektura

   Kościół zbudowany został z kostki granitowej jako budowla salowa, orientowana, na rzucie wydłużonego prostokąta, bez wyodrębnionego chóru. Od zachodu znajduje się masywna wieża o szerokości nawy. Ściany składają się z 20 warstw kwadr ułożonych w regularne, poziome warstwy. Otwory okienne są wysmukłe i ostrołukowe, także portale: główny zachodni i boczne od południa i północy są ostrołukowe z uskokami.
   Wieża zachowana obecnie tylko w połowie swej wysokości, posiada gotycką, ceglaną nadbudowę o planie kwadratu. Zapewne naruszyła konstrukcję ściany zachodniej w wyniku czego wzmocniono ją masywnymi przyporami. W każdej z jej elewacji znajduje się para wąskich, ostrołukowych okien, zwieńczonych gzymsem okapnikowym, a elewację zachodnią zdobią dodatkowo pary ostrołukowych blend.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.

Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Lubicz ( Lindow ).