Lubawa – kościół św Anny

Historia

   Kościół został wybudowany około 1330 roku. W późniejszych latach był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany, m.in. po pożarach z 1533 i z 1545 roku. Większe remonty przeprowadzono również w latach 1612 i 1778. W 1581 roku do świątyni została dobudowana od strony południowej kaplica św. Barbary, ufundowana przez Magdalenę Mortęską. W 1600 roku została dobudowana zakrystia oraz przebudowany został szczyt zachodni.

Architektura

   Jest to budowla orientowana, o jednej nawie, murowana, wzniesiona z cegły w stylu gotyckim. Została wybudowana na rzucie prostokąta ze znajdującą się od strony zachodniej kwadratową wieżą. W jej przyziemiu umieszczona jest kruchta, do której wchodzi się przez ostrołukowy portal. Wieża jest podzielona pojedynczymi poziomymi pasami blend i pokryta dachem czterospadowym, zakończonym chorągiewkami z herbami biskupów. Elewacje korpusu są wzmocnione przyporami i podzielone oknami ostrołukowymi w obwódkach gzymsowych. Ozdobiono je także gzymsem podokapowym i poziomymi pasami blend. Szczyt wschodni udekorowany jest otynkowanymi wnękami. Nawa jest zamknięta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Anny w Lubawie.