Lubań – Wieża Trynitarska

Historia

   Wieża Trynitarska to dzwonnica stanowiąca jedyną pozostałość po dawnym kościele Świętej Trójcy. Istnienie tej świątyni zostało odnotowano w dokumentach pochodzących już z 1320 roku. Służyła za kościół parafialny Lubania, prawa patronackie miał nad nim konwent Magdalenek. W XV wieku romańską budowlę przebudowano nadając jej cechy gotyckie. Uległa zniszczeniu w pożarze w 1760 roku i nigdy już nie została odbudowana. Jej ruiny w 1879 roku zostały rozebrane, pozostawiono jedynie wieże.

Architektura

   Wieża założona została na rzucie kwadratu, górą przechodzącego w ośmiobok. Prawdopodobnie tylko dwa z jej boków były odsłonięte, mianowicie południowy i zachodni. Natomiast pozostałe połączone były bezpośrednio z główną bryłą świątyni. Kościół był halową budowlą, orientowaną, założoną na planie krzyża w stylu romańskim lub wczesnogotyckim. Posiadał trzy nawy i wydłużone prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

Strona internetowa luban.pl, Wieża Trynitarska.