Lubań – wieża Trynitarska

Historia

Wieża Trynitarska to dzwonnica stanowiąca jedyną pozostałość po dawnym kościele Świętej Trójcy. Istnienie tej świątyni zostało odnotowano w dokumentach pochodzących już z 1320 roku. Służyła za kościół parafialny Lubania, prawa patronackie miał nad nim konwent Magdalenek. W XV wieku romańską budowlę przebudowano nadając jej cechy gotyckie. Uległa zniszczeniu w pożarze w 1760 roku i nigdy już nie została odbudowana. Jej ruiny w 1879 roku zostały rozebrane, pozostawiono jedynie wieże.

Architektura

Wieża założona jest  na rzucie kwadratu, górą przechodzącym w ośmiobok. Prawdopodobnie tylko dwa z jej boków były odsłonięte, mianowicie południowy i zachodni. Natomiast pozostałe połączone były bezpośrednio z główną bryłą świątyni. Kościół był budowlą orientowaną założoną na planie krzyża w stylu romańskim. Posiadał trzy nawy i wydłużone prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa luban.pl, Wieża Trynitarska.