Lubań – kościół Maryi Panny

Historia

   Pierwsza informacja o budowli pochodzi z 1384 roku. Był to wówczas niewielki kościół pełniący funkcje kaplicy cmentarnej. Został on całkowicie zniszczony przez husytów w 1427 roku. Około 1452 roku mieszkańcy miasta odbudowali kościół i znacznie go poszerzyli. Aż do początku XVIII wieku był on wykorzystywany przede wszystkimi do celów pogrzebowych. Od roku 1654 do lat 40-tych XVIII wieku świątynia służyła ewangelikom z Uniegoszczy i Radostowa za kościół ucieczkowy. W czasach epidemii dżumy pełnił funkcję kaplicy morowej.
   Na przestrzeni wieków był wielokrotnie remontowany i przebudowywany. W 1563 roku zmieniono konstrukcję dachu wieży, w 1626 roku poddano remontowi ściany i okna. W następnych latach wykonano nową emporę, lożę rajców, kazalnicę oraz chór. W 1709 roku piorun poważnie uszkodził konstrukcję kościoła. Gruntowny remont przeprowadzono dopiero w latach 1730-1735. W 1840 ściany kościoła wzmocniono przyporami. Ostatni zakrojony na wielką skalę remont miał miejsce w latach 1887-1888. Przedłużono wówczas najstarszą część kościoła o oś okien, podwyższono okna oraz przykrycie dachu zmieniono z gontu na dachówkę.

Architektura

  Jest to kościół jednonawowy, czteroprzęsłowy. Od wschodu posiada dwuprzęsłowe, zamknięte wieloboczne prezbiterium.  Od północy znajduje się wieża na rzucie kwadratu, wyżej ośmioboczna. Sklepienie chóru jest pierwotne, krzyżowo-żebrowe na kamiennych wspornikach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa luban.pl, Kościół Maryi Panny.