Łopuszna – kościół św Trójcy

Historia

Obecny kościół, zapewne drugi z kolei, został wybudowany w ostatniej dekadzie XV wieku. Konsekrowany był w 1504 roku. W XVII wieku dostawiono wieżę, był także kilkakrotnie remontowany i przebudowywany. Ostatnie remonty ingerujące w szczegóły architektoniczne świątyni miały miejsce w 1932 roku oraz po powodzi w latach 1934-1935. W latach 2005-2006 kościół poddano gruntownej konserwacji.

Architektura

Kościół jest budowlą późnogotycką, orientowaną, trójdzielną, jednonawową. Ściany zostały oszalowane. Składa się z zamkniętego prostokątnie prezbiterium, nawy i później dobudowanej wieży o konstrukcji słupowo-ramowej. Posiada ona zwężające się, pokryte gontem ściany z nadwieszoną izbicą przykrytą iglicowym hełmem. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia. Całe wnętrze zdobiła niegdyś XVI-wieczna polichromia patronowa. Do dziś zachowała się ona jedynie we fragmentach na deskach pochodzących z dawnych stropów. Obecne malowidła na stropie przedsionka pod wieżą i na belce tęczowej są w większości rekonstrukcją powtarzającą stare wzory. Niestety gotyckie, ostrołukowe portale w nawie i prezbiterium zostały w 1932 roku zastąpione nowymi, prostokątnymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.
Strona internetowa, wikipedia.org, Kościół Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata w Łopusznej.