Łobdowo – kościół św Małgorzaty

Historia

   Kościół w Łobdowie wzniesiono w drugiej połowie XIV wieku, jako wiejską świątynię parafialną. W XVI wieku odbudowano narożnik północno-zachodniej wieży i wzmocniono przyporą. W 1665 roku kościół został odnowiony po zniszczeniach z okresu wojen polsko – szwedzkich.

Architektura

   Kościół został zbudowany partiami z kamienia, partiami z cegły, przy czym elewację urozmaicają w niektórych miejscach, umieszczone w zaprawie drobne bryły rudy darniowej. Składa się z prostokątnej nawy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, masywnej czworobocznej wieży po stronie zachodniej i zakrystii przy narożniku północno – wschodnim. Elementem wyróżniającym jest piękny schodkowy szczyt wschodni. Dzielą go na pięć kolumn wysmukłe przekątnie ustawione służki zwieńczone murowanymi daszkami. Najwyższa kolumna środkowa w dolnych kondygnacjach zawiera niewielkie ostrołukowe okno, a nad nim cztery kondygnacje, analogicznych jak w pozostałych kolumnach, blend. Wieża jest obiektem przebudowywanym, zapewne z powodu katastrofy budowlanej. Od północnego wschodu wzmacnia ją wydatna, pięciouskokowa przypora. Całość uzupełniają nieregularnie rozmieszczone otwory okienne i blendy, oraz niski czterospadowy, kryty dachówką dach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.

Strona internetowa parafialobdowo.pl, Historia.