Libusza – kościół Narodzenia NMP

Historia

Kościół w Libuszy zbudowany został krótko przed 1513 rokiem. Wieżę dobudowano w 1609 roku. Świątynię odnawiano w 1681, 1873 roku i kilkakrotnie w drugiej połowie XX wieku. Do 1986 roku uznawany był za jeden z najlepiej zachowanych kościołów drewnianych na Podkarpaciu. Po pożarze został odbudowany, lecz niestety spłonął ponownie w 2016 roku.

Architektura

Drewniany kościół był konstrukcji zrębowej, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z dostawioną do nawy wieżą, pierwotnie całą obitą gontem. Świątynia nakryta była stromym dachem o łamanych połaciach, krytym gontem, jednolitym nad prezbiterium i nawą, przez co spływał niżej nad boki nawy. Na kalenicy dachu znajdowała się wieżyczka na sygnaturkę. Wieża była konstrukcji słupowo-ramowej o pochyłych ścianach, z nieznacznie nadwieszoną izbicą, nakryta ośmiobocznym dachem namiotowym. Wnętrze przykryto stropem płaskim, prowadziły do niego dwa gotyckie portale o wykroju w ośli grzbiet.

Stan obecny

Z pożaru który wybuchł w 2016 roku ocalał jedynie szkielet wieży, fragmenty dwóch ścian i zakrystia. Pozostaje wierzyć, iż ten piękny zabytek zostanie po raz kolejny odbudowany.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.