Łekno – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Pierwsza historyczna wzmianka o wsi Łekno pochodzi z 1277 roku, jednak obecny gotycki późnogotycki kościół parafialny wzniesiony został w XV wieku. Był on dwukrotnie przebudowany, pierwszy raz w XVI wieku, drugi w 1789 roku, kiedy to zmienił się kształt górnej partii wieży, zniszczonej od uderzenia pioruna.

Architektura

Kościół zbudowano z kamienia polnego użytego w niższych partiach ścian i podmurówce oraz z cegły. Świątynia jest jednonawowa, orientowana, przykryta dwuspadowym dachem, ma zamknięte trójboczne prezbiterium, a mury wspierają uskokowe przypory. Jej długość wynosi 29 metrów, wraz z 8 metrami wieży. Ta ostatnia posiada trzy kondygnacje, zaznaczono fryzem i ozdobione blendami. Od strony południowej do nawy przystawiono transept – kaplicę o wymiarach 6,5 x 7 metrów. Wewnątrz kościoła zachowały się sklepienia krzyżowo-żebrowe nawy i gwiaździste w kaplicy. W wyposażeniu wnętrza znajduje się m.in. gotycka chrzcielnica służąca za kropielnicę i dwa dzwony z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Jana Chrzciciela w Łeknie.