Łęki Górne – kościół św Bartłomieja

Historia

Kościół parafialny św Bartłomieja zbudowany został ok. 1484roku. W tym czasie miejscowość była własnością Zakliki Małogórskiego. W kolejnych stuleciach był rozbudowywany, w XVII wieku dodano murowaną zakrystię, a w XVIII wieku dostawiono  wieżę. Gruntowny remont kościoła przeprowadzono m.in. w 1924 i 1932 roku. W tym czasie usunięto m.in. portal z datą budowy kościoła. Po II wojnie światowej kościół odnowiono w 1966 roku. Wykonano wówczas m.in. nową polichromię wnętrza.

Architektura

Jest to jednonawowy, drewniany kościół, o konstrukcji zrębowej i  oszalowanych ścianach. Złożony jest z zamkniętego trójbocznie prezbiterium i szerszej nawy, które zachowały swój pierwotny gotycki charakter. Od zachodu do nawy dostawiona jest XVIII-wieczna, barokowa wieża. Została  ona wzniesiona w konstrukcji słupowej i posiada pochyłe ściany z nadwieszaną izbicą. Wnętrze wsparte na sześciu słupach, nakryte jest stropami płaskimi. W kościele zachowały się też dwa gotyckie portale ostrołukowe z końca XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Łęki Górne, kościół św. Bartłomieja.