Legnica – kościół Marii Panny

Historia

   Początki budowy kościoła Marii Panny w Legnicy sięgają drugiej połowy XII wieku kiedy to książę Bolesław Wysoki wybudował jednonawowy, drewniany kościół. W 1192 roku, na miejscu poprzedniego, wybudowany został z kamienia romański kościół, który uległ zniszczeniu w 1338 roku w wyniku pożaru.
   W latach 1362-1386 kościół odbudowano i przekształcono w budowlę halową, trójnawową. Nowo zbudowany kościół pod względem powierzchni był około czterokrotnie większy od poprzedniego. Około 1417 roku wybudowano podwójną kaplicę ufundowaną przez cech sukienników. W latach 1450-1468 proboszcz i kanonik Martin Cromer rozbudował bryłę kościoła, poprzez dobudowanie chóru i podwyższenie nawy środkowej. W efekcie kościół stał się budowlą bazylikową. Za panowania Fryderyka I Legnickiego podniesiono południową wieżę, do której dobudowano ośmioboczne zwieńczenie z balustradą oraz hełmem. Odtąd kościół miał dwie wieże o różnej wysokości i kształcie.
   W 1822 roku kościół spłonął w wyniku uderzenia pioruna, lecz został szybko odbudowany. Przy okazji nadbudowano nawy, przekształcając budowlę ponownie w budynek halowy, a także zbudowano w elewacji zachodniej dwie nowe wieże o jednakowej wysokości. W 1905 roku przystąpiono do kolejnej przebudowy świątyni. Wybudowano trójprzęsłową zakrystię, nadbudowano mury, a we wnętrzu wzniesiono lożę książęcą i emporę organową. Podczas prac remontowych zostały zlikwidowane wewnętrzne empory boczne oraz wykonane nowe witraże. Wnętrze kościoła pomalowano w jasnym kolorze, a filary w geometryczne wzory. Rozległe roboty objęły także wieże, dach oraz południowe kaplice.

Architektura

   Kościół jest budowlą halową, trójnawową, wzniesioną na planie wydłużonego prostokąta z dwoma wieżami od strony zachodniej. Od strony wschodniej nad ulicą znajduje się arkadowe sklepienie, ponad którym znajduje się kwadratowe prezbiterium, które kiedyś stykało się z plebanią. Kościół wzniesiony jest z cegły, a jego cokół i wzmocnienia węgłów pomieszczeń, mieszczących na południu dawną zakrystię i Kaplicę Sukienników z piaskowca. Wnętrze nawy głównej nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Marii Panny w Legnicy.