Łęg Probostwo – kościół św Katarzyny

Historia

   Budowę kościoła św. Katarzyny rozpoczęto w 1409 roku od wymurowania prezbiterium, do którego około 1470 dobudowano nawę, ufundowaną przez Mikołaja Dołęgę, kanonika płockiego. Prawdopodobnie w pierwszej połowie XV wieku dobudowana została jeszcze wieża zachodnia. W XVI wieku dodano trzy pary murowanych kolumn podtrzymujących drewniane stropy. Remonty świątyni przeprowadzono w latach: 1712, 1725, 1817-1825 oraz 1870-1875. Ostatni remont połączony z regotyzacją kościoła, w trakcie której między innymi usunięto kolumny, wykonano w latach 1977-1987.

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnej nawy i starszego, także prostokątnego ale nieco węższego prezbiterium. Nawę poprzedza wieża o równej z nią wysokości z kruchtą w przyziemiu. Do prezbiterium od północy dostawiono zakrystię i skarbiec z pomieszczeniem na piętrze. Ściany świątyni opięte zostały licznymi szkarpami (na jednej z nich po stronie zachodniej wmurowano kamień w formie maski) i przeprute wąskimi oknami z których część ma kształt ostrołukowy. Pomiędzy oknami elewacje zdobią blendy o kształtach zbliżonych do okien. Na osi fasady zachodniej i w elewacji południowej umieszczono ceglane, profilowane portale. Zamurowany portal znajduje się również w południowej ścianie wieży na wysokości piętra. Prowadził on na poziom empory. Wschodnią ścianę prezbiterium ozdabia późnogotycki szczyt schodkowy ze sterczynami i ostrołukowymi blendami. Podobny znajduje się po zachodniej stronie kościoła.
   Wnętrze nawy przykrywa drewniany strop płaski, natomiast zakrystię i skarbczyk sklepiono kolebkowo. W nawie jeden z portali umieszczono w grubości muru, być może pierwotnie prowadził on na ambonę. Otwór tęczy otrzymał formę ostrołukową z profilowaną belką tęczową z XVI wieku. W prezbiterium umieszczono w ścianie wschodniej wnękę sakramentarium o dwubocznym zamknięciu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.