Łęg Probostwo – kościół św Katarzyny

Historia

Budowę kościoła św. Katarzyny rozpoczęto w 1409 roku od wymurowania prezbiterium, do którego około 1470 dobudowano nawę, ufundowaną przez Mikołaja Dołęgę, kanonika płockiego. W XVI wieku dodano trzy pary murowanych kolumn podtrzymujących drewniane stropy. Remonty świątyni przeprowadzono w latach: 1712, 1725, 1817-1825 oraz 1870-1875. Ostatni remont połączony z regotyzacją kościoła, w trakcie której między innymi usunięto kolumny, wykonano w latach 1977-1987.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i starszego, także prostokątnego prezbiterium. Nawę poprzedza wieża o równej z nią wysokości. Do prezbiterium od północy dostawiono zakrystię i skarbiec. Ściany świątyni opięte zostały licznymi szkarpami i przeprute wąskimi oknami z których część ma kształt ostrołukowy. Pomiędzy oknami elewacje zdobią blendy o kształtach zbliżonych do okien. Na osi fasady zachodniej i w elewacji południowej umieszczono ceglane, profilowane portale. Wschodnią ścianę prezbiterium ozdabia późnogotycki szczyt schodkowy ze sterczynami i ostrołukowymi blendami. Podobny znajduje się po zachodniej stronie kościoła. Wnętrze nawy przykrywa drewniany strop płaski.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.