Łęczno – kościół NMP Królowej Polski

Historia

   Kościół w Łęcznie wybudowany został pod koniec XV wieku. W 1534 roku został przejęty przez gminę ewangelicką, która przeprowadzała jego doraźne remonty w następnych stuleciach. W 1867 roku został przedłużony po stronie wschodniej i zamknięty neogotycką apsydą oraz powiększony o zakrystię. Od czasu zakończenia II wojny światowej wrócił w ręce katolików. Renowację kościoła przeprowadzono w latach 70-tych XX wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono z cegły uzupełnianej polnymi kamieniami jako orientowaną względem stron świata budowlę na planie prostokąta bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Elewacje zewnętrzne wzmocniono niewielkimi przyporami, czy też lizenami, pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe okna. Na osi fasady zachodniej usytuowano czworoboczną w planie wieżę przeprutą mocno profilowanym ostrołukowym portalem wejściowym i dwoma niedużymi otworami okiennymi umieszczonymi od południa, zachodu i północy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.