Lębork – miejski mur obronny

Historia

Ceglane mury obronne  w Lęborku powstały w latach 1341 – 1363 z inicjatywy zakonu krzyżackiego.

Architektura

Obwarowania zostały zbudowane z cegły o wątku wedyjskim i gotyckim. Całkowita długość muru obronnego wynosiła 1200 metrów, a jego wysokość 6 metrów. Nie posiadał krenelażu. Wzmocniony był 29 basztami wykuszowymi, otwartymi od strony miasta, oraz trzema narożnymi o budowie zamkniętej. Baszty rozmieszczone były od siebie w odległości od 22 do 30 metrów.  Do miasta prowadziły dwie bramy: Gdańska i Słupska.

Stan obecny

Do dzisiaj przetrwały znaczne fragmenty średniowiecznych obwarowań Lęborka. Wyróżniają się wśród nich dwie zachowane baszty narożne oraz baszta łupinowa nr 24. W latach 2009 – 2010 lęborskie fortyfikacje zostały odrestaurowane i częściowo zrekonstruowane.

pokaż basztę Bluszczową na mapie

pokaż basztę Kwadratową na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa lebork.pl, Mury obronne.