Łasin – kościół św Katarzyny

Historia

   Budowę murowanego kościoła św. Katarzyny  na miejscu starego kościoła drewnianego rozpoczęto w 1320 roku, a ukończono w 1328 roku. Rozbudowano go w 1568 roku, co potwierdza blaszana chorągiewka z datą znajdująca się na wschodnim szczycie. W 1628 roku  w czasie wojny trzydziestoletniej Szwedzi spalili całe miasto wraz z kościołem, z którego pozostały tylko ściany nawy. Po kilkunastu latach odbudowano prezbiterium, a całkowitą odbudowę kościoła zakończono dopiero w latach 1710-1719. W 1848 od północy dostawiona została kruchta. Od tego czasu jego gotycka sylwetka z późnorenesansowymi i barokowymi elementami nie uległa zmianie.

Architektura

   Kościół wzniesiono w południowej części miasta, przy bramie zwanej Południe, gdzie graniczył z murami miejskimi. Jest on orientowany, murowany z czerwonej cegły, w starszych częściach w układzie wendyjskim, a w późniejszych w układzie gotyckim. Długość całej budowli wynosi 54 metry, szerokość 21 metrów, a wysokość 15,4 metra. Prostokątny, trójnawowy i trójprzęsłowy korpus jest opięty jednouskokowymi przyporami. Od strony wschodniej przylega do niego prosto zamknięte prezbiterium, pierwotnie trójprzęsłowe. Ostrołukowe otwory okienne w korpusie ujęto zbliżonymi do nich kształtem blendami. Nad obecnym wejściem od strony południowej znajduje się zarys pierwotnego, ostrołukowego wejścia. Szczyt wschodni korpusu jest trójkątny, w dolnej strefie ceglany, w górnej konstrukcji szkieletowy z trzema okienkami ostrołukowymi. Elewacja zachodnia zwieńczona została trójkątnym, zdobionym blendami szczytem oraz pierwotnym wielouskokowym, profilowanym portalem wejściowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl, Kościół p.w. św Katarzyny w Łasinie.