Łapczyca – kościół Narodzenia NMP

Historia

   Kościół Narodzenia NMP ufundował król Kazimierz Wielki w 1340 roku na miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła z XII wieku. W 1571 roku wizytacja biskupia stwierdziła zły stan świątyni. Jej gruntowną restaurację wykonano około 1830 roku. Niestety podczas konserwacji usunięto wiele elementów gotyckich m.in. zniszczono gzyms podokienny, ścięto ornamentację portali, przemurowano okna oraz usunięto pozostałości sklepień gotyckich. Podczas remontu w 1900 roku kościół powiększono o przybudówki od zachodu i południa.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla gotycka, pierwotnie dwunawowa, wzniesiona z ciosów kamiennych, staranie obrabianych i dopasowanych do siebie. Do prostokątnego korpusu nawowego od wschodu dostawiono prezbiterium o wielobocznym zamknięciu, natomiast w narożniku nawy od strony południowo – wschodniej usytuowana została zamknięta trójbocznie klatka schodowa. Mury nawy i prezbiterium opięto przyporami z pinaklami. Gotycki portal wejściowy – kamienny, ostrołukowy, bogato profilowany, osadzono w fasadzie zachodniej. Kolejny pierwotny portal, zamknięty u góry ściętym trójliściem, znalazł się w wejściu do klatki schodowej oraz w przejściu z prezbiterium do zakrystii. Po zachodniej stronie kościoła usytuowana była drewniana, XVII-wieczna dzwonnica (obecna to rekonstrukcja po pożarze).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół pomocniczy pw. Narodzenia NMP Łapczyca.