Łapczyca – kościół Narodzenia NMP

Historia

Kościół Narodzenia NMP ufundował król Kazimierz Wielki w 1340 roku na miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła z XII wieku. W 1571 roku wizytacja biskupia stwierdziła zły stan świątyni. Jej gruntowną restaurację wykonano około 1830 roku. Niestety podczas konserwacji usunięto wiele elementów gotyckich m.in. zniszczono gzyms podokienny, ścięto ornamentację portali, przemurowano okna oraz usunięto pozostałości sklepień gotyckich. Podczas remontu w 1900 roku kościół powiększono o przybudówki od zachodu i południa.

Architektura

Jest to kościół gotycki, pierwotnie dwunawowy, obecnie jednonawowy, wzniesiony z ciosów kamiennych, staranie obrabianych i dopasowanych do siebie. Mury nawy i prezbiterium opinają szkarpy z pinaklami. W narożniku nawy od strony południowo-wschodniej znajduje się klatka schodowa, zamknięta trójbocznie. W dawnej fasadzie znajduje się gotycki portal wejściowy, kamienny, ostrołukowy, bogato profilowany. Kolejny pierwotny portal, kamienny i zamknięty u góry ściętym trójliściem, znajduje się w wejściu do klatki schodowej. Także w przejściu z prezbiterium do zakrystii mieści się gotycki portal. Po zachodniej stronie kościoła usytuowana była drewniana, XVII-wieczna dzwonnica, obecna to rekonstrukcja po pożarze.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół pomocniczy pw. Narodzenia NMP Łapczyca.