Łankiejmy – kościół św Jana

Historia

   Kościół farny w Łankiejmach, osadzie założonej w 1367 roku przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Winricha von Kniprode, zbudowany został pod patronatem rodu Truchsses von Wetzhaussenów w latach 1375-1400. Na przełomie XV i XVI wieku powiększony został o wieżę zachodnią. Od roku 1528 podlegała mu jako filia świątynia w Gudnikach, natomiast w połowie tamtego stulecia przeszedł pod zarząd ewangelików, w związku z sekularyzacją państwa krzyżackiego. Pierwszym pastorem był od 1554 roku niejaki Jan Wagner. W 1818 roku kościół, a zwłaszcza jego wieża, uszkodzony został przez silną wichurę, po której trzeba było poddać renowacji górne kondygnacje wieży oraz dachy. Po raz kolejny kościół przeszedł renowację w 1911 roku.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z cegły na podmurówce z kamieni polnych, jako budowla salowa na planie prostokąta, bez wydzielonego z bryły prezbiterium. Pod koniec średniowiecza powiększony został o smukłą, czworoboczną w planie wieżę po stronie zachodniej. Jej elewacje zostały, podobnie jak wschodni szczyt korpusu, udekorowane blendami, wyznaczającymi podział na trzy piętra i przyziemie, gdzie umieszczono ostrołuczny portal wejściowy. Elewacje korpusu przeprute zostały ostrołucznie zamkniętymi oknami oraz wzmocnione narożnymi przyporami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kościoły i kaplice archidiecezji warmińskiej, tom 1, red. B.Magdziarz, Olsztyn 1999.
Strona internetowa encyklopedia.warmia.mazury.pl, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Łankiejmach.