Łagoszów Wielki – kościół św Michała

Historia

   Wieś Łagoszów (Gross Logisch) po raz pierwszy odnotowana została w źródłach pisanych w 1305 roku pod nazwą Logusch. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Łagoszowie pojawiła się w 1376 roku, choć murowany, gotycki kościół wybudowany został prawdopodobnie z XV wieku. W pierwszej połowie XVI wieku przeszedł w ręce luteran, którzy dokonali jego renesansowej przebudowy. Między innymi założono sklepienie nad prezbiterium. W trakcie prowadzonej przez Habsburgów kontrreformacji kościół oddano w ręce katolików w 1654 roku. Remonty budowli przeprowadzano w 1663 i następnie w 1703 roku. W czasie II wojny światowej budowla została zdewastowana.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z kamienia polnego i cegły. Utworzona została prostokątna w planie ale krótka nawa, węższe od niej, pięciobocznie zamknięte na wschodzie prezbiterium oraz smukła, czworoboczna wieża po stronie zachodniej. Całość, na skutek założenia typowych dla późnego gotyku wysokich dachów o stromych połaciach, cechowała się wyjątkowo strzelistą sylwetką. Wewnątrz w średniowieczu zarówno nawa jak i prezbiterium przykryte zostały płaskimi stropami, choć prezbiterium zapewne już od początku planowano przesklepić, z uwagi na wzmocnienie od zewnątrz ścian czterema narożnymi przyporami.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego późnogotycką, wyniosłą sylwetkę. Nowożytnymi dodatkami są kruchta przy południowej ścianie nawy oraz zakrystia po północnej stronie prezbiterium. Nowożytne jest także sklepienie prezbiterium ze stiukowymi żebrami. Okna zostały przekształcone, część z nich uległa zamurowaniu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913.

Lutsch H., Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz, Breslau 1891.