Łagoszów Wielki – kościół św Michała

Historia

   Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Łagoszowie pochodzi z 1376 roku. Obecny kościół wybudowany został prawdopodobnie z XV wieku. W pierwszej połowie XVI wieku przeszedł w ręce luteran, którzy dokonali jego przebudowy. Po zakończeniu zatargów religijnych, kościół oddano w ręce katolików w 1654 roku. Kolejna przebudowa kościoła nastąpiła w 1663. W czasie II wojny światowej budowla została całkowicie zdewastowana.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z kamienia polnego i cegły. Składa się z prostokątnej nawy i węższego, pięciobocznie zamkniętego prezbiterium. Z drugiej strony korpusu dostawiono wyniosłą wieżę. Nawa główna posiada płaski strop, prezbiterium natomiast dzięki wzmocnieniu zewnętrznymi przyporami, mogło zostać zasklepione.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa radwanice.pl, arafia pw. Św. Michała Archanioła w Łagoszowie Wielkim.