Łabędnik – kościół Matki Boskiej Zwycięskiej

Historia

   Kościół parafialny w Łabędniku wybudowano pod koniec XIV wieku w stylu gotyckim. Patronat nad nim pełnili właściciele miejscowych dóbr. W XV wieku dobudowano wieżę. Od czasu wprowadzenia reformacji w XVI wieku kościół aż do końca II wojny światowej służył ewangelikom.

Architektura

   Kościół jest obiektem salowym, orientowanym, murowany z cegły i kamienia polnego, z wieżą od strony zachodniej, kaplicą grobową od północy i kruchtą od strony południowej. Prezbiterium nie jest wydzielone zewnętrznie z bryły, a wieża została częściowo wbudowana w korpus kościoła. Ozdobiono ją szczytami z tynkowanymi blendami, podobnie jak ścianę wschodnią, zwieńczoną okazałym szczytem schodkowym z piramidalnie rozmieszczonymi blendami. Wszystkie elewacje korpusu kościoła wzmocniono uskokowymi przyporami. Wnętrze pod koniec XV wieku pokryte zostało barwnymi polichromiami figuralnymi (postacie apostołów).

Stan obecny

   Wewnątrz zachowanego w dobrym stanie kościoła zachowały się relikty gotyckiego ołtarza, przekształconego w XVI-XVII wieku. W nastawie ołtarza głównego wykorzystano płaskorzeźby i figurki apostołów z początku XV wieku. Na ścianach bocznych odsłonięto natomiast fragmenty gotyckiej polichromii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łabędniku.