Łabędnik – kościół Matki Boskiej Zwycięskiej

Historia

Kościół parafialny w Łabędniku wybudowano pod koniec XIV wieku w stylu gotyckim. Patronat nad nim pełnili właściciele dóbr miejskich. W XV wieku dobudowano wieżę. W roku 1525 wprowadzono reformację i odtąd kościół aż do końca II wojny światowej służył ewangelikom.

Architektura

Świątynia jest obiektem salowym, orientowanym, murowany z cegły i kamienia polnego, z wieżą od strony zachodniej, kaplicą grobową od północy i kruchtą od strony południowej. Prezbiterium nie jest wydzielone, a wieża wbudowana w korpus kościoła. Zwracają uwagę ozdobne szczyty z tynkowanymi blendami. Od południa i północy budowla wzmocniona jest skarpami. Na ścianach bocznych odkryto malowidła z końca XV wieku z postaciami apostołów. Zachowały się relikty gotyckiego ołtarza, przekształconego w XVI-XVII wieku. W nastawie ołtarza głównego wykorzystano płaskorzeźby i figurki apostołów z początku XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łabędniku.