Kwidzyn – zamek biskupów pomezańskich

Historia

   Zamek został założony przez Krzyżaków około 1233 roku na wzgórzu usytuowanym na południowy zachód od późniejszego miasta. Pierwotne drewniano ziemne obwarowania zostały zniszczone przez Prusów w 1242 roku. Kolejny już murowany obiekt zaczęto budować w 1242 roku. W 1250 Krzyżacy przekazali zamek biskupowi pomezańskiemu, który rezydował w nim do 1520 roku, kiedy to budowlę zniszczyły oddziały polskie.

Architektura

   Zamek usytuowano na cyplu wzniesienia, który odcięto od reszty terenu przekopem. Nieregularne założenie składało się z dwóch przyległych do siebie pod kątem prostym skrzydeł. Budynek południowy wzmacniały dwie czworoboczne wieże. Trzecia, założona na planie okręgu, umieszczona była przy skrzydle zachodnim w najbezpieczniejszym miejscu terenu. Być może pełniła ona rolę bergfriedu, flankującego jednocześnie bramę wjazdową przeprutą przez skrzydło zachodnie.

Stan obecny

   Nie zachowały się żadne widoczne relikty po zamku. Wstęp na teren gdzie niegdyś się on wznosił jest wolny.

pokaż miejsce po zamku na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.