Kurzelów – Kolegiata Wniebowzięcia NMP

Historia

   Gotycka kolegiata Wniebowzięcia NMP wzniesiona została w 1360 roku przez biskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego. Przy kolegiacie funkcjonowała szkoła, dzięki której miasto stało się ośrodkiem nauki i kultury i w której edukował się między innymi astronom i matematyk Jan Brożek. W XVII wieku do kościoła dobudowano zakrystię i kaplicę od strony północnej.  Kruchtę od strony południowej powstała w XIX wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono z cegły, jako świątynię jednonawową, dwuprzęsłową, zbudowaną na planie kwadratu z węższym i mocno wydłużonym prezbiterium, zamkniętym zamkniętym na wschodzie wielobocznie. Po stronie północnej umieszczona została zakrystia, całość budowli została zaś opięta gęsto rozstawionymi przyporami z powodu założenia w środku sklepień. We wnętrzu nawę przykryto sklepieniem palmowym opartym na jednym filarze,składającym się z dwóch zachodnich przęseł krzyżowo – żebrowych oraz wschodnich przęseł zwieńczonych trójpodporowo. Prezbiterium przykryto w dwóch przęsłach prostokątnych sklepieniem krzyżowo – żebrowym, natomiast wschodnie zamknięcie sklepieniem krzyżowym z dodatkowym żebrem poprzecznym i dwoma dodatkowymi krótkimi żebrami wschodnimi.

Stan obecny

   Kościół jest dziś pięknym przykładem gotyckiej budowli, która zachowała w większości dwój pierwotny wygląd. W jej wnętrzu zwraca uwagę szczególnie sklepienie nawy oraz gotycka, mosiężna chrzcielnica z 1414 roku, która według tradycji powstała jako wotum za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wloszczowa.pl, Kurzelów.