Kurkocin – kościół św Bartłomieja

Historia

   Gotycki kościół w Kurkocinie zbudowano przed 1319 rokiem, kiedy to po raz pierwszy wzmiankowany był pleban. Pierwszy raz źródła pisane odnotowały kościół dopiero w 1414 roku. Był kilkakrotnie przebudowywany i odnawiany. W XVII wieku po jego północnej stronie dobudowana została zakrystia.

Architektura

   Kościół został wymurowany z cegły przy użyciu zendrówki na kamiennej podmurówce. Bryła kościoła została wzniesiona na rzucie prostokąta, z kwadratową wieżą przechodzącą w partii dachu w ośmiobok. W miejscu styku północnej ściany wieży i zachodniego boku nawy umieszczono wieżyczkę schodową prowadzącą na piętro wieży. Ściany korpusu zwieńczone są tynkowanym fryzem opas­kowym, a ściana wschodnia trójkątnym szczytem (przekształconym w XIX wieku). Otwory okienne i drzwiowe korpusu są ostrołukowe, okna obustronnie rozglifione. Wejście do kruchty podwieżowej zamknięte jest półkoliście. Pod wieżą znajduje się ostrołukowy bogato profilowany portal, a w ścianie południowej ślad po zamurowanym portalu. Wnętrze kościoła nakryto sklepieniem ko­lebkowym w XVI wieku, a przestrzeń pod wieżą zwieńczono sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.