Kurkocin – kościół św Bartłomieja

Historia

Gotycki kościół w Kurkocinie zbudowano w połowie XIV lub na początku XV wieku. Pierwszy raz wzmiankowany był w 1414 roku. Był kilkakrotnie przebudowywany i odnawiany.

Architektura

Jest to budowla murowana z cegły zendrówki na kamiennej podmurówce. Bryła kościoła została wzniesiona na rzucie prostokąta, z kwadratową wieżą przechodzącą w partii dachu w ośmiobok. Do ściany północnej przylega wzniesiona w XVII wieku zakrystia. W miejscu styku północnej ściany wieży i zachodniego boku korpusu znajduje się wieżyczka schodowa. Ściany korpusu zwieńczone są tynkowanym fryzem opas­kowym, a ściana wschodnia trójkątnym szczytem z XIX wieku. Otwory okienne i drzwiowe korpusu są ostrołukowe, okna obustronnie rozglifione. Wejście do kruchty podwieżowej zamknięte jest półkoliście. Pod wieżą znajduje się ostrołukowy bogato profilowany portal, a w ścianie południowej ślad po zamurowanym portalu. Wnętrze kościoła nakryto sklepieniem ko­lebkowym w XVI wieku. W zakrystii znajduje się sklepienie kolebkowo-krzyżowe, a pod wieżą sklepienie krzyżowo-żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego