Krzyżanowo – kościół św Barbary

Historia

   Wznoszenie kościoła św Barbary w Krzyżanowie rozpoczęto w latach 1325-1330, kiedy to powstało prezbiterium i zakrystia. Pod koniec XIV lub na początku XV wieku prawdopodobnie zbudowano nawę. Wraz z budową kościoła został założony cmentarz, którego granice wyznaczył ceglany mur z tego samego czasu. W 1688 roku spaliła się przykościelna, wolnostojąca dzwonnica. Nową zbudowano w 1735 roku, lecz w 1818 zawaliła się, niszcząc częściowo szczyt zachodni świątyni. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku wzniesiono nową dzwonnicę, a w 1857 roku wybudowano nową kruchtę południową. W okresie II wojny światowej kościół nie został zniszczony.

Architektura

   Gotycki kościół  jest budowlą murowaną z cegły, jedynie ściana zachodnia po wewnętrznej stronie jest konstrukcji szkieletowej. Wzniesiony został na planie prostokąta, powiększonego o węższe, prostokątne prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. Nawa, prezbiterium i zakrystia nakryte są wspólnym dwuspadowym dachem. Dostawione od południa i zachodu niewielkie kruchty są elementami późniejszymi. Elewacje kościoła opięte są przyporami; okna, blendy i portale w większości są ostrołukowe. Szczyt wschodni zwieńczono sterczynami i wąskimi blendami. W środku salowego wnętrza, zachowała się gotycka szafka ścienna i  malowidło ścienne z XV wieku na ścianie południowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Zespół kościoła par. pw. św. Barbary Krzyżanowo.