Krzyworzeka – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół wraz z wolno stojącą dzwonnicą zbudowano w 1264 roku z fundacji księcia Bolesława Pobożnego. Był w ciągu swej historii wielokrotnie remontowany, odnawiany i rozbudowany. W XVIII wieku przebudowano szczyt świątyni w stylu barokowym oraz dodano sygnaturkę. Kolejnych remontów kościół doczekał się na początku XX wieku, kiedy to wykonano zmianę pokrycia dachu z gontów na blachę cynkową oraz drewniane podłogi na posadzkę z płytek cementowych. Od strony południowej   dobudowano zakrystię i kruchtę.

Architektura

   Kościół był budowlą późnoromańską wzniesioną z kamienia polnego, w późniejszym okresie nadbudowaną cegłą. Orientowaną, jednonawową świątynię wzniesiono na rzucie prostokąta, z węższym prezbiterium zamkniętym prostą ścianą.
   Kościół posiadał niezachowany, zewnętrzny obwód obronny, przypuszczalnie w formie wału ziemnego lub drewniano-ziemnego. W jego pobliżu wzniesiona została wolnostojąca wieża – dzwonnica, zbudowana z kamienia polnego na planie kwadratu. Jej surowe elewacje przepruto jedynie czterema półkoliście zamkniętymi, wąskimi oknami.

Stan obecny

   Niestety kościół w wyniku przebudowy zatracił swe pierwotne cechy stylowe. Widoczne jest jedynie oryginalne, bogato profilowane romańskie okno o czworolistnym wykroju. Znajdująca się obok świątyni wolno stojąca dzwonnica jest unikatem w sztuce sakralnej Polski, bardzo rzadkim przypadkiem wzniesienia w XIII wieku murowanej dzwonnicy jako obiektu wolnostojącego. Zachowała swój pierwotny, surowy charakter.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego