Krzyworzeka – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół wraz z wolno stojącą dzwonnicą zbudowano w 1264 roku z fundacji księcia Bolesława Pobożnego. Był w ciągu swej historii wielokrotnie remontowany, odnawiany i rozbudowany. W XVIII wieku przebudowano szczyt świątyni w stylu barokowym oraz dodano sygnaturkę. Kolejnych remontów kościół doczekał się na początku XX wieku, kiedy to wykonano zmianę pokrycia dachu z gontów na blachę cynkową oraz drewniane podłogi na posadzkę z płytek cementowych. Od strony południowej   dobudowano zakrystię i kruchtę.

Architektura

   Kościół był budowlą romańską wzniesioną z kamienia polnego, w późniejszym okresie nadbudowaną cegłą. Orientowaną, jednonawową świątynię wzniesiono na rzucie prostokąta, z węższym prezbiterium zamkniętym prostą ścianą. Znajduje się w niej oryginalne, bogato profilowane romańskie okno o czworolistnym wykroju. Niestety kościół w wyniku przebudowy zatracił swe pierwotne cechy stylowe.
    Kościół posiadał niezachowany, zewnętrzny obwód obronny, przypuszczalnie w formie wału ziemnego lub drewniano-ziemnego. Znajdująca się obok wolno stojąca dzwonnica jest unikatem w sztuce sakralnej Polski. Wzniesiona została z kamienia polnego na rzucie kwadratu. Ma cztery półkoliście zamknięte, wąskie okna. Zachowała swój pierwotny charakter.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego