Krzywiń – kościół św Mikołaja

Historia

Kościół powstał z fundacji benedyktynów w połowie XV wieku. Po 1515 roku do prezbiterium dostawiono nawę. Świątynia była remontowana w XIX i XX wieku.

Architektura

Jest to budowla gotycka, orientowana, zbudowana z cegły w układzie polskim. Posiada jedną nawę o trzech przęsłach oraz nieco węższe prezbiterium o dwóch przęsłach, zamknięte trójkątnie. Przy prezbiterium od północy znajduje się zakrystia, od południa kruchta. Na fasadzie mieści się ośmiokątna wieżyczka. Z zewnątrz nawę, zakrystię, kruchtę i prezbiterium opięto jednouskokowymi przyporami. Wnętrze oświetlają ostrołukowe okna w tynkowanych rozglifieniach. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym oraz nad zakrystią jednospadowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół pw. św. Mikołaja Krzywiń.