Kryniczno – kościół św Stanisława

Historia

   Parafia w Krynicznie wzmiankowana była po raz pierwszy w 1305  roku, jednak obecny kościół wzniesiono dopiero w XV wieku. W latach 1913-1916 został powiększony o dwie symetryczne kaplice boczne i prezbiterium. W 1945 roku został uszkodzony i wyremontowany rok później.

Architektura

   Kościół gotycki był prostą, jednonawową budowlą wzniesioną na planie prostokąta z oskarpowanymi narożami i skromnym ceglanym portalem zachodnim osadzonym w wysokiej ostrołucznie zamkniętej wnęce. Szczyt zachodni ozdobiony został dużymi, bielonymi blendami z dwoma małymi otworami okiennymi. Blendy ułożono w układzie piramidalnym, przy czym trzy środkowe zwieńczono ostrołukami, a łuki dwóch skrajnych zostały ścięte. Ściana północna kościoła, zgodnie ze średniowieczna tradycją budowlaną, pozbawiona była okien, w południowej umieszczono natomiast podłużne okna ostrołukowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego