Kruszyny – kościół św Mikołaja

Historia

Kościół św Mikołaja zbudowany został w pierwszej połowie XIV wieku. Podczas polsko – krzyżackiej wojny głodowej w 1414 roku, został zniszczony przez wojska polsko-litewskie.

Architektura

Świątynia jest murowana z głazów narzutowych, szczyty i najwyższa kondygnacja wieży są ceglane. Posiada salowy korpus oraz kwadratową wieżą od zachodu. Sklepienia krzyżowo-żebrowe z XIV wieku przetrwały w zakrystii i kaplicy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego