Kruszyny – kościół św Mikołaja

Historia

   Kościół św Mikołaja zbudowany został w pierwszej połowie XIV wieku. Podczas polsko – krzyżackiej wojny głodowej w 1414 roku, został zniszczony przez wojska polsko-litewskie.

Architektura

   Budowla jest murowana z głazów narzutowych, natomiast szczyty i najwyższa kondygnacja wieży są ceglane. Posiada salowy korpus nawowy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium oraz kwadratową w planie wieżę od zachodu. Od strony północnej i wschodniej dostawione dostały dwie niewielkie, czworoboczne przybudówki mieszczące zakrystię i kaplicę. Przetrwały w nich sklepienia krzyżowo-żebrowe z XIV wieku, podczas gdy nawa zwieńczona była drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.