Kruszwica – zamek

Historia

Zamek powstał z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego w latach 1350–1355 na miejscu wcześniejszego zespołu grodowego zniszczonego w 1331 roku przez Krzyżaków. Po kolejnych pożarach w 1519 i 1591 był odbudowywany i przekształcany przez rezydujących w nim starostów. W 1655 roku został zajęty przez Szwedów i następnie spalony, co przyczyniło się do jego opuszczenia i upadku. W XVIII i XIX wieku mury zostały rozebrane z rozkazu władz pruskich.

Architektura

Zamek był założeniem czworobocznym składającym się z murów obwodowych, narożnej, ośmiobocznej wieży głównej o wysokości 32 metrów oraz domu opartego o kurtynę murów. Mury obwodowe miały wysokość 11 metrów i grubości blisko 2,5 metra. Po rozbudowach w XVI wieku warownia zyskała dodatkowe, murowane, piętrowe budynki.

Stan obecny

Po zamku pozostała jedynie narożna tzw. Mysia Wieża i fragment dochodzącego do niej z dwóch stron muru. Obecnie jest atrakcją turystyczną Kruszwicy i punktem widokowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.