Krupy – kościół Matki Boskiej

Historia

Budowę kościoła rozpoczęto około 1400 roku. Z tego okresu pochodzi murowana wieża oraz szkieletowy korpus nawy z więźbą dachową, których datowanie potwierdzają wyniki badań dendrchronologicznych. Był to kościół parafialny, podległy biskupstwu w Kamieniu Pomorskim. Po 1534 roku stał się kościołem ewangelickim. Około połowy XVI wieku dokonano obmurowania od zewnątrz ścian drewnianego szkieletu nawy. W 1571 odbudowano sygnaturkę na dachu nawy, a w 1583 dostawiono do południowej ściany murowaną kaplicę pogrzebową. W następnych wiekach był kilkakrotnie remontowany.

Architektura

Świątynię wzniesiono w stylu ceglanego gotyku, z unikatowo zachowaną gotycką konstrukcją szkieletową. Nawa założona jest na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem prezbiterium. Wieża wzniesiona została na rzucie prostokąta, o wymiarach 7,1 x 6,2 metry. Jest czterokondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym. Jej górne kondygnacje dzielone są biforialnymi blendami, tondami, otworami akustycznymi oraz prostymi fryzami. Ściany wieży są murowane z cegły gotyckiej o wątku wedyjskim, z widocznymi otworami maculcowymi po rusztowaniach. Ściany nawy zbudowane były pierwotnie w gotyckiej konstrukcji szkieletowej. W późniejszym okresie zostały obmurowane cegłą gotycką w układzie wozówkowym. Sala kościelna i kondygnacje wieży nakryte są stropami drewnianymi, belkowymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół fil. pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej Krupy.