Krościenko – Zamek Pieniński

Historia

Pierwsze wiadomości o zamku  zawiera Żywot św Kingi z początku XIV wieku. Informuje on, iż w Pieninach ukrywać się miała księżna Kinga wraz z zakonnicami podczas najazdu Tatarów na Małopolskę w 1287 roku. Również kronikarz Jan Długosz wspomina o pobycie na zamku księcia Bolesława Wstydliwego wraz z małżonką w czasie napaści Tatarów w 1241 roku. Wiarygodność tej informacji budzi jednak u historyków poważne wątpliwości. Badania źródłowe i wykopaliskowe dowodzą, iż zamek Pieniny wzniesiony został z inicjatywy księżnej Kingi na początku lat 80-tych XIII wieku. Była to budowla strażniczo-refugialna, jako miejsce ostatecznego schronienia, gdzie możnowładca z swoim dworem mógł przeczekać napaść wroga, a w razie potrzeby aktywnie się bronić. Zamek przestał pełnić swe funkcje prawdopodobnie już w XIV wieku, a w XV stuleciu przestano go użytkować.

Architektura

Zamek wzniesiono z kamieni wapiennych łączonych zaprawą. Na przyszczytowym zboczu góry wzniesiono mur tarczowy o grubości 1,2 metra, który biegł łukiem około 90 metrów, łącząc dwie skalne granie. Wejście prowadzące przez niewielką poternę, zlokalizowano w zachodniej części. Być może istniała tu także prostokątna wieża. Do muru przylegały od wewnątrz przynajmniej dwa budynki oraz kwadratowa cysterna na wodę. W pobliżu muru znajdowały się prawdopodobnie także budynki drewniane. Dodatkowe, awaryjne wyjście z zamku istniało przy wschodnim krańcu muru.

Stan obecny

Do chwili obecnej zachowały się fragmenty muru tarczowego, zarysy bramy na zachodnim skraju muru, oraz fundamenty i fragmenty murów dwóch budynków. Wstęp na teren zamku wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Moskal, K. Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.