Krobia – kościół św Idziego

Historia

Romański kaplica cmentarna św. Idziego powstała prawdopodobnie na początku XII wieku. Jej fundacja przypisywana jest księciu Władysławowi Hermanowi. Odnowiona była w 1440 roku przez biskupa poznańskiego Andrzeja z Bnina. Kolejną restaurację i przebudowę przeprowadzono w 1605 roku i w 1802 roku, kiedy to dobudowano ceglaną apsydę.

Architektura

Kaplica jest orientowana, salowa z nawą i apsydą równej wysokości. Zbudowana została z kostki granitowej z użyciem okładzin piaskowcowych na narożach. Absyda jest ceglana z domieszką kamieni polnych. W elewacji południowa znajdują się ślady trzech zamurowanych okienek romańskich, oraz okno gotyckie ostrołukowe, obustronnie rozglifione i uskokowy portal zapewne z około 1440 roku. Elewacja apsydy posiada ostrołukowe okienko. We wnętrzu na uwagę zasługuje romańska granitowa chrzcielnica.

Stan obecny

Z oryginalnej średniowiecznej budowli zachowane są północne i południowe mury nawy oraz krótki odcinek murów prezbiterium. Kościół nadal pełni funkcję kaplicy cmentarnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa krobia.archpoznan.pl, Kościół św. Idziego.
Strona internetowa wikipedia.org, Kaplica św. Idziego w Krobi.