Krępcewo – zamek

Historia

Pierwsza drewniana budowla powstała między 1310 a 1338 rokiem, gdy została zniszczona przez wojska księcia szczecińskiego Barnima III. Zamek murowany został wybudowany przez ród Wedlów w połowie XIV wieku. Już w XV wieku zaczął podupadać i około 1500 roku został opuszczony.

Architektura

Zamek założony był na planie kwadratu o boku około 30 metrów. Zabezpieczała go fosa i zewnętrzny wał ziemny. Mur obwodowy  zbudowany był z cegły na kamiennym cokole. Od północnego – wschodu przylegał do niego dom mieszkalny, najprawdopodobniej zamknięty od strony dziedzińca ścianą szkieletową. W narożniku północno – zachodnim umieszczono czworoboczną wieżę – bergfried o wymiarach 8,5×9 metrów. Od południa sąsiadował z nią silnie wysunięty ryzalit bramny o szerokości około 7 metrów. Możliwe także, iż ryzalit był częścią prostokątnej wieży mieszkalnej, stanowiącej pierwszą fazę rozwoju zamku. Brama po zbudowaniu obwodu znajdowałaby się między tą wieżą, a bergfridem w narożniku.

Stan obecny

Po zamku pozostały do dzisiaj niewielkie ruiny. W najlepszym stanie są pozostałości wieży zachowane do wysokości około 4 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.