Krekole – kościół św Krzyża

Historia

   Kościół w Krekolach wybudowano prawdopodobnie po 1336 roku, czyli po lokacji wsi.  W 1424 lub 1425 roku jego konsekracji dokonał biskup Franciszek Kuhschmaz, co być może miało związek ze zniszczeniami z okresu wojny golubskiej z 1422 roku. Budowę nowego, gotyckiego kościoła lub jego przebudowę miano rozpocząć około 1457 roku. Został on częściowo zniszczony, a następnie odbudowany i konsekrowany w 1582 roku przez biskupa warmińskiego Marcina Kromera. W XVIII wieku przeprowadzono szereg prac remontowych i budowlanych: położono nowy dach, dobudowano wieżę, założono sklepienie, wymieniono wyposażenie. W 1938 roku dobudowana została nowa zakrystia.

Architektura

   Średniowieczny kościół zbudowany został na planie prostokąta jako prosta, wiejska budowla salowa bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, wzmocniona w narożach przekątnikowo usytuowanymi przyporami. Jego główną ozdobą był okazały szczyt wschodni, rozdzielony pionowo sześcioma piramidalnie usytuowanymi blandami, a horyzontalnie czterema tynkowanymi fryzami oraz zwieńczony sterczynami wyrastającymi z lizen.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa encyklopedia.warmia.mazury.pl, Parafia pw. Świętego Krzyża w Krekolach.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. Krzyża Świętego i św. Wawrzyńca w Krekolach.