Koźle – zamek

Historia

   Zamek w Koźlu powstał prawdopodobnie w okresie lokacji miasta, czyli na początku XIV wieku. W latach 1282-1355 była to stolica samodzielnego księstwa kozielskiego, pozostającego w rękach Piastów opolskich. W późnym średniowieczu zamek stracił znaczenie, a w XVI wieku przeszedł w ręce prywatne. Już w 1558 roku nie nadawał się do zamieszkania, co spowodowało gruntowną renesansową przebudowę w latach 1563-1583. W XVIII wieku cały zespół miasta i zamku przekształcony został przez Prusaków w wielką nowożytną twierdze. Zniszczeniu uległo wtedy starsze założenie.

Architektura

   Średniowieczny zamek usytuowany był na sztucznym nasypie i wzniesiony z cegły na fundamentach kamiennych. Był to obiekt na planie kwadratu o boku długości około 50 metrów. z zaokrąglonymi narożnikami. Na środku dziedzińca znajdowała się wolno stojąca, czworoboczna wieża mieszkalna, będąca najstarszym elementem zamku. Obwód murów obronnych wzmacniała czworoboczna wieża w południowo – wschodnim narożniku murów. Pozostała zabudowa dziedzińca była drewniana. W trakcie XVI wiecznej przebudowy do narożnika południowo – zachodniego dostawiono czworoboczną basteję, a przy kurtynie wschodniej wydłużony główny dom mieszkalny. W XVII wieku dodano skrzydło południowe. Zamek posiadał przedzamcze.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty murów obwodowych, fragmenty dwóch skrzydeł zamku i fundamenty wieży, którą niedawno odbudowano w stylizowanej formie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.