Kowalewo Pomorskie – miejskie mury obronne

Historia

Miasto zostało otoczone murami obronnymi pod koniec XIII wieku. W kolejnym stuleciu były rozbudowywane.

Architektura

Obwarowania wzniesiono z wielkich otoczaków granitowych, jedynie ich nadbudowa wykańczana była wypalaną cegłą. Opasywały miasto nieregularnym czworobokiem, otoczonym nawodnioną, a miejscami suchą fosą. W narożach znajdowały się cylindryczne wieże. Do miasta prowadziły dwie główne bramy: od południa Toruńska, a od północy Brodnicka. Na zamek wiodła brama zamkowa, w północno – wschodniej części umieszczono  bramę Wodną. Od północnego zachodu do miasta przylegał rozległy teren zamku krzyżackiego, składającego się z zamku górnego i dwóch podzamczy.

Stan obecny

Do dzisiaj zachowała się narożna cylindryczna wieża oraz fragment muru przy ul. Fosa Jagiellońska.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego