Kowalewo Pomorskie – kościół św Mikołaja

Historia

Kościół św Mikołaja w Kowalewie Pomorskim wybudowany został w latach 1286-1300. Pod koniec XIV lub na początku XV wieku przedłużony został od zachodu o dwa przęsła. Na przełomie XVII i XVIII wieku był gruntownie odnowiony i wewnątrz zbarokizowany, otrzymał też kaplicę od południa i drewnianą wieżyczkę na szczycie zachodnim. Około 1900 roku zwieńczenie szczytu wschodniego przebudowano i zmieniono na neogotyckie, a od północy została przedłużona zakrystia.

Architektura

Jest to niewielki, jednonawowy kościół, nie posiadający wydzielonego w bryle zewnętrznej prezbiterium. Ściany murowane są z dużej cegły gotyckiej, ożywiane rzędem międzyokiennych ostrołukowych blend. W ścianie południowej od strony rynku, znajdują się dwa portale ostrołukowe z podwójnymi uskokami, jeden z nich  jest zamurowany. Gotycki portal ostrołukowy znajduje się także na osi szczytu zachodniego i w wejściu z nawy do zakrystii. We wnęce podokiennej szczytu wschodniego, w dolnej strefie, widoczne są ślady polichromii, zapewne z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego