Kościernica – kościół Matki Bożej

Historia

   Kościół we wsi Kościernica prawdopodobnie zbudowany został w XV wieku. Z pewnością istniał już w XVI wieku, gdyż w 1537 roku został wspomniany w dokumentach pisemnych pastor Jan Roggelin. W czasach nowożytnych budynek był dwukrotnie poddawany przekształceniom: w XVIII wieku oraz w XIX stuleciu.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla orientowana dłuższymi bokami na linii wschód – zachód, wzniesiona z kamienia polnego oraz cegły. Otrzymał formę budowli jednonawowej na planie prostokąta bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, posiadającego natomiast czworoboczną, trójkondygnacyjną wieżę po stronie zachodniej. Nawę przykryto dachem dwuspadowym, opartym po stronie wschodniej o bogato zdobiony blendami szczyt.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.