Kościelniki Średnie – kościół Najświętszej Marii Panny

Historia

Kościół Najświętszej Marii Panny powstał w I połowie XIII wieku. Przebudowywany był w 1454 roku oraz w połowie XVIII stulecia. Uszkodzony w 1945 roku i nieużytkowany popadł w ruinę. Prace zabezpieczające wykonano dopiero w 2001 roku.

Architektura

Jest to budowla orientowana, zbudowana z kamienia łamanego z prostokątnym prezbiterium i przylegającą do niego od wschodu półkolistą absydą. Od zachodu dostawiona jest wyniosła wieża. Prezbiterium zostało zwieńczone sklepieniem gwiaździstym. Kościół jest uznawany za jeden z najcenniejszych zabytków regionu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego