Kościelec Kujawski – kościół św Małgorzaty

Historia

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu Kujawskim został wzniesiony na przełomie XII i XIII wieku, być może przez ród Awdańców. W dokumentach po raz pierwszy jest wzmiankowany w 1362 roku. W 1488 roku został podniesiony przez biskupa włocławskiego Piotra z Bnina do godności kolegiaty. Od XV wieku ulegał licznym przebudowom: ściany podwyższono i uzupełniono cegłą, a  od południa w 1559 roku dobudowano  renesansową kaplicę grobową Kościeleckich, wyburzając znaczną część ściany nawy, by przebić ją szeroką arkadą. W czasie trzeciej wojny polsko-szwedzkiej kościół spłonął. Odbudowany został w 1688 roku dzięki dotacji Zygmunta Działyńskiego. W 1861 roku zmieniono podobnie ścianę nawy północnej, gdzie dobudowano neorenesansową kaplicę na wzór południowej. Z tego okresu pochodzi również zakrystia przy południowej ścianie prezbiterium.

Architektura

Jest to budowla jednonawowa, orientowana, zbudowana z ciosów granitowych na planie kwadratu. Późniejsze przemurowania są ceglane o układzie gotyckim z użyciem tzw. zendrówki. Prostokątna nawa posiada dwa przęsła i kwadratową, czterokondygnacyjną wieżę, dostawioną po stronie zachodniej. W górnej partii wieży, w każdej ze ścian umieszczono biforalne okna zamknięte łukami pełnymi. Prostokątne prezbiterium zakończone jest półkolistą absydą. Romański charakter zachowały ściany budowli i portal w ścianie południowej. Wnętrze wieży kościoła mieściło na pierwszym piętrze emporę. W prezbiterium zastosowano późnogotyckie sklepienie gwiaździste z końca XV wieku, a w nawie obecnie widoczne jest neogotyckie sklepienie sieciowe. W kruchcie znajduje się gotycki krucyfiks z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

Strona internetowa regionwielkopolska.pl, Kościół pw. św. Małgorzaty w Kościelcu Kujawskim.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół pw. św. Małgorzaty Kościelec.