Kościelec Kolski – kościół św Andrzeja

Historia

   Romański kościół św Andrzeja w Kościelcu Kolskim wybudowany został w połowie XII wieku. W 1600 roku dodano do niego zakrystię  od strony północnej. W 1760 roku starosta kolski Rafał Gurowski dokonał przebudowy nawy ku zachodowi. Powstał wówczas orientowany drewniany kościół połączony z romańskim prezbiterium. W takim stanie przetrwał do 2001 roku kiedy to drewnianą część kościoła przebudowano na szkaradną współczesną bryłę.

Architektura

   Część romańska została wymurowana z kostki granitowej. Jest to pomieszczenie salowe, zamknięte niższą i nieco węższą apsydą. Nad apsydą znajduje się sklepienie hemisferyczne o kształcie półkuli. Umieszczono w niej dwa okienka romańskie. W dawnej nawie znajdują się ślady romańskich otworów okiennych i duże, ostrołukowe okno gotyckie. Pierwotne wejście do świątyni znajdowało się po stronie zachodniej lub północnej.
   Wewnątrz, w zachodniej części nawy pierwotnie znajdowała się empora. W kościele św. Andrzeja zastosowano, niespotykane na terenach ziem polskich w XII wieku, rozwiązanie wejścia na emporę z zewnątrz świątyni, przy pomocy dostawianej drabiny. Tego typu rozwiązania znane są przede wszystkim z terenu Czech. Od strony północnej do nawy kościoła przylega gotycka ceglana zakrystia ze skarbczykiem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Różański A., Schody do nieba – Kościelec Kolski odkrywany na nowo [w:] Architektura romańska w Polsce, Gniezno 2009.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Andrzeja w Kościelcu.