Kościelec Kaliski – kościół św Wojciecha

Historia

Kościół św. Wojciecha pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej połowy XII wieku. Jego najstarsza zachowana część to romańskie, granitowe prezbiterium z apsydą. W okresie późnego średniowiecza podwyższono mur apsydy o część ceglaną do wysokości nawy, umożliwiając w ten sposób nakrycie całości jednym dachem. W XVIII wieku do kościoła dostawiono drewnianą i szerszą nawę oraz kaplicę, a w 1955 roku od południa dobudowano brzydką i niepasującą do całości, murowaną zakrystię.

Architektura

Kościół romański, pełniący obecnie rolę prezbiterium, zbudowany został z nieregularnej kostki granitowej i ciosów piaskowca o ścianach grubości 1 metra. Górną partię ścian nadbudowano cegłą w wątku wendyjskim, a nad apsydą w wątku gotyckim. W części romańskiej, na ścianie południowej i apsydzie zachowały się półkoliste, rozglifione romańskie otwory okienne. Okno od północy zostało wykute wtórnie. Po stronie południowej znajduje się portal romański ze znakiem kamieniarskim na ościeżu, obecnie zasłonięty murowaną zakrystią.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Ruszczyńska T., Sławska A., t. V, z. 6 pow. kaliski, Warszawa 1960.
Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.