Kościan – kościół św Ducha

Historia

Kościół św. Ducha w obecnej formie wzniesiony został poza murami miejskimi w połowie XV wieku. Fundatorem i dobroczyńcą kościoła i wybudowanego obok niej przytułku były władze miejskie. Na początku XVII wieku został przebudowany, z tego okresu pochodzi szczyt w stylu renesansowym. W 1655 roku uległ spaleniu podczas potopu szwedzkiego, odbudowany został w 1698 roku. W czasie okupacji niemieckiej świątynię splądrowano i zamieniono na magazyn wojskowy. W 1944 roku ponownie ją otwarto lecz wyłącznie dla żołnierzy niemieckich. Po drugiej wojnie światowej rozpoczęto renowację.

Stan obecny

Kościół zachował gotycką bryłę, opiętą jednouskokowymi przyporami. Murowany jest z cegły w układzie polskim, salowy. Od wschodu zamknięty trójbocznie, z prostokątna zakrystią od północy. Renesansowa fasada zachodnia zwieńczona jest tynkowanym szczytem, okna prostokątne, zamknięte półkoliście. Wnętrze zostało przebudowane.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa koscian.pl, Kościół p.w. Świętego Ducha.