Kościan – kościół św Ducha

Historia

   Kościół św. Ducha wzniesiony został poza murami miejskimi w drugiej połowie XV wieku. Fundatorem i dobroczyńcą kościoła i wybudowanego obok niego przytułku były władze miejskie. Na początku XVII wieku został przebudowany, przekształcono wówczas między innymi szczyt zachodni. W 1655 roku kościół uległ spaleniu podczas potopu szwedzkiego, odbudowany został dopiero w 1698 roku. W czasie okupacji niemieckiej świątynię splądrowano i zamieniono na magazyn wojskowy. W 1944 roku ponownie ją otwarto lecz wyłącznie dla żołnierzy niemieckich. Po drugiej wojnie światowej rozpoczęto renowację.

Stan obecny

   Kościół zachował gotycką bryłę wymurowaną z cegły w układzie polskim. Posiada formę niewielkiej budowli salowej bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Od wschodu zamknięty został trójbocznie, z prostokątną zakrystią od północy. Jego zewnętrzne elewacje wzmocnio przyporami, natomiast fasada zachodnia pierwotnie ozdobiona była szczytem o blendowej dekoracji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa koscian.pl, Kościół p.w. Świętego Ducha.