Końskie – kolegiata św Mikołaja

Historia

Późnogotycka kolegiata św. Mikołaja została wybudowana w latach 1492-1520, na miejscu wcześniejszego, romańskiego kościoła. Przy jej wznoszeniu zastosowano elementy starszej świątyni np.  tympanon z wykutym na nim krzyżem, słońcem i księżycem, czy widniejący w murze wieży kamień z romańskim ornamentem. W latach 1902-1903 kościół został rozbudowany, jednak z zachowaniem pierwotnego stylu i budulca. Wydłużeniu poddano nawę od strony zachodniej, a obok postawiono wieżę.

Architektura

Kościół murowany jest z ciosów kamiennych, orientowany, oskarpowany. Jego bryła jest jednonawowa z węższym prostokątnym prezbiterium, przy którym od północy znajduje się zakrystia. W prezbiterium zastosowano dwuprzęsłowe sklepienie gwiaździste, zakrystia zaś sklepiona jest kolebkowo. W północnej ścianie prezbiterium znajduje się późnogotyckie sakramentarium pochodzące z przełomu XV/XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego