Kończewice – kościół Matki Bożej Wniebowzięcia

Historia

   Pierwszy jeszcze drewniany, niewielki kościół wzniesiono prawdopodobnie w drugiej ćwierci XIV wieku. W drugiej połowie XIV stulecia zastąpiony on został obecną murowaną świątynią. Wieża i zachodnie fragmenty naw bocznych dobudowano na początku XV wieku. W 1742 roku przeprowadzono gruntowny remont drewnianej wieży, a w 1888 roku renowację gontowych dachów. W okresie II wojny światowej kościół na szczęście nie został zniszczony.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną, trójnawową z wyodrębnionym węższym, prosto zamkniętym prezbiterium i kwadratową wieżą wtopioną w korpus nawowy z nadbudowaną drewnianą ośmioboczną izbicą i ostrosłupowym hełmem. Po północnej stronie prezbiterium znajduje się prostokątna zakrystia, a przy nawie północnej niewielka kruchta. Nawy boczne jeszcze w średniowieczu przedłużono do zachodniej ściany wieży. Prezbiterium, zakrystia, nawa północna i środkowa nakryte są wspólnym dachem dwuspadowym, natomiast nawa południowa nakryta jest osobnym dachem dwuspadowym. Aneksy przywieżowe kryte są dachami pulpitowymi. Elewacje kościoła opięto przyporami, a od wschodu i południa mury zwieńczono dekorowanymi blendami szczytami. Prezbiterium zdobione jest fryzem arkadkowym. Okna i portale zachowały w większości ostrołukowe kształty. Trójnawowe wnętrze korpusu wydzielono ostrołukowymi arkadami wspartymi na ośmiobocznych filarach, zaś prezbiterium mocno zintegrowano z nawą główną z powodu nie zastosowania arkady tęczy.

Stan obecny

   Kościół w Kończewicach to jeden z cenniejszych gotyckich, wiejskich budynków sakralnych na terenie Pomorza Gdańskiego, nie przekształcony większymi modyfikacjami nowożytnymi. Na ścianie zachodniej kościoła wtórnie umieszczono płyty nagrobne z 1404 i 1651 roku. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się gotycka, granitowa chrzcielnica i kropielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. Matki Bożej Wniebowzięcia Kończewice.