Koło – zamek

Historia

Zamek wzniesiony został prawdopodobnie w XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Stanął on na miejscu wcześniejszego założenia, którą była wieża-donżon, otoczona drewnianymi fortyfikacjami. Zabezpieczał drogę prowadzącą z Wielkopolski w kierunku Łęczycy przez dolinę Warty. Okres świetności przeżywał w XV wieku kiedy to odwiedzali go królowie oraz zbierała się w nim na zjazdach szlachta wielkopolska. W XVI wieku był siedzibą starostów, lecz pod koniec tego stulecia stracił na znaczeniu, a w 1655 roku uległ zniszczeniu w czasie najazdu szwedzkiego. W XVIII wieku został własnością bernardynów, którzy zaczęli go rozbierać, doprowadzając wraz z niszczącym działaniem rzeki do stanu ruiny.

Architektura

Zamek był założeniem prostokątnym z potężną wieżą główną w południowym narożniku, wysuniętą z lica murów obronnych. Jest ona w podstawie kwadratowa, wyżej cylindryczna. Obok niej w kurtynie wschodniej znajdowała się brama. Dziedziniec zabudowany był budynkami drewnianymi, a mury wzmacniały skarpy. Przy zachodniej kurtynie zamku odkryto fundamenty starszej wieży lub domu wieżowego na planie prostokąta.

Stan obecny

Ruiny zamku położone są na niewielkim wzniesieniu w dolinie rzeki Warty i składają się z południowej linii muru oraz wieży, której obecna wysokość wynosi 17 metrów. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.