Koło – kościół Podwyższenia św Krzyża

Historia

Gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole wybudowany został na przełomie XIV i XV wieku. Z tego okresu pochodzi prezbiterium oraz nawa główna. W początkach XVI wieku do korpusu nawowego dobudowano od południa kaplicę Matki Bożej. Następnie, jeszcze w XVI stuleciu, do prezbiterium dobudowano gotycką zakrystię. W XIX wieku z racji fatalnego stanu świątyni, przeprowadzono gruntowne prace remontowe. Założono wtedy sklepienia w części nawowej, dobudowano kruchtę po zachodniej stronie kościoła, a od północy przystawiono kaplicę. Prace restauracyjne kontynuowano w XX wieku m.in. przy renowacji ścian i gotyckich sterczyn.

Architektura

Kościół zbudowany jest z czerwonej cegły w stylu gotyckim. Korpus świątyni jest trzynawowy, halowy, z węższym i nieco niższym prostokątnym prezbiterium, z zewnątrz oskarpowany. Posiada dwuspadowy dach pokryty dachówką. Szczyt prezbiterium ozdobiony jest sterczynami, tynkowanymi wnękami oraz okrągłymi prześwitami. Świątynia nie posiada wieży, jedynie niewielkich rozmiarów sygnaturkę w szczycie nawy głównej. Sklepienia w nawach i bocznych kaplicach mają konstrukcję krzyżowo-żebrową, a w prezbiterium – gwiaździstą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole.