Kodeń – kościół św Ducha

Historia

   Gotycki kościół św. Ducha zbudowany został przez Pawła Sapiehę na wzgórzu zamkowym w latach 1530-1540. Służył jako kaplica zamkowa dla potrzeb rodziny i dworu. Pierwotnie była to cerkiew prawosławna, następnie unicka. Na początku XIX wieku w świątyni zaprzestano w odprawiać nabożeństwa ze względu na zły stan techniczny kościoła. Do połowy wieku w budynku zawaliły się sklepienia, które następnie zrekonstruowano. Od lat 60-tych XX wieku systematycznie remontowany.

Architektura

   Kościół jest późnogotycką orientowaną, trójnawową halą z półkoliście zakończoną, wydłużoną apsydą jako prezbiterium. Jest murowany z palonej, czerwonej cegły, z użyciem zendrówki i posadowiony na cokole. Korpus jest trójprzęsłowy na planie zbliżonym do kwadratu. Nawa główna jest dwukrotnie szersza od bocznych, a prezbiterium węższe, oddzielone arkadą tęczy. Od północy znajduje się prostokątna zakrystia, a przy północno-zachodnim narożniku korpusu cylindryczna wieżyczka z klatką schodową. Ściany opięte są trójuskokowymi skarpami. Fasada zachodnia jest płaska z wysokim trójkątnym szczytem, dekorowany rzędami tynkowanych na biało blend i renesansowymi, wielobarwnymi kaflami oraz z płytką kruchtą wstawioną pomiędzy dwie wysokie przypory. Wewnątrz kościół pokrywają sklepienia sieciowe i gwiaździste.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jodłowski A., Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części województwa lubelskiego, Biała Podlaska 2000.
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 2, powiat Biała Podlaska, Warszawa 2006.