Kluczewo – kościół św Krzyża

Historia

   Kościół św. Krzyża w Kluczewie zbudowany został w pierwszej połowie XV wieku. Od XVI wieku do końca drugiej wojny światowej wykorzystywany był przez gminę protestancką.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako orientowaną względem stron świata budowlę jednonawową, na planie prostokąta o wymiarach 16,8 x 8,8 metra bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. Po stronie zachodniej umieszczono czworoboczną wieżę, zbudowaną z cegły uzupełnianej przy elewacjach polnymi kamieniami. Jej zdobienia miały formę dwóch pasów płytkich nisz naśladujących blendy wieży północnej kościoła Mariackiego w pobliskim Stargardzie. Ozdobną formę uzyskał również rozczłonkowany blendami i fryzem szczyt wschodni. Wnętrze nawy zostało przykryte płaskim, drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.
Strona internetowa niedziela.pl, Parafia pw. Świętego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim-Kluczewie.