Kłodzko – zamek i miejskie mury obronne

Historia

   Zamek w Kłodzku powstał na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu Kladsko należącego do czeskiego władcy Sławnika. Posiadał on wraz z miastem kluczowe znaczenie w regionie Kotliny Kłodzkiej, kontrolował bowiem przejście w dolinie rzeki Nysy, którym prowadził trakt handlowy wiodący z Europy południowej na Pomorze. Z tego też względu miejsce to stanowiło wielokrotnie przedmiot walk toczonych między czeskimi i polskimi władcami.
   Murowany zamek wybudowano pod koniec XIII wieku, możliwe, iż z inicjatywy księcia piastowskiego Henryka IV Probusa, który władał Kłodzkiem w latach 1278-1290. W późniejszym okresie zarządzany był przez namiestników i starostów władców czeskich. Wraz z zamkiem, najprawdopodobniej jeszcze w końcu XIII wieku zaczęto budować murowane obwarowania miasta, które zastąpiły wcześniejsze umocnienia ziemno-drewniane. Wzmianki źródłowe potwierdzają ich rozbudowę w XV wieku o zewnętrzny, drugi pierścień murów. Duże walory obronne zamku i miasta potwierdzają nieudane próby zdobycia go przez husytów w 1428 roku i nieudany atak wojsk Macieja Korwina w 1470 roku.
   W 1459 roku ziemia kłodzka stała się samodzielnym hrabstwem i należała do Podiebradów. W latach 1557-1560 warownię rozbudowano o zamek średni i niski. W 1622 roku został zniszczony przez wojska cesarskie, a w końcu XVII i w XVIII wieku, średniowieczny jeszcze zamek całkowicie przebudowano na nowożytną twierdzę bastionową. W XIX wieku rozpoczęto również rozbiórkę miejskich murów obronnych.

Architektura

   Obwarowania miejskie wzniesiono na nieregularnym planie zbliżonym nieco do półksiężyca. Wzmocnione były basztami wykuszowymi na planie prostokąta i półkola oraz zespolone bramą z Mostem św. Jana, przerzuconym nad Młynówką. Łączyły się także z umocnieniami zamku. W drugiej połowie XV wieku baszty i bramy otrzymały zwieńczenia z ostrosłupowych hełmów. Poza bramą Górną mostową oraz Dolną bramą na wyspie Piasek, były jeszcze trzy inne: Czeska, Zielona (Zarzecka) i Ząbkowicka (Szpitalna), oraz furty: Wodna i Łazienna.
   Do odtworzenia pierwotnego wyglądu zamku brakuje obecnie danych. Prawdopodobnie było to założenie obronne ściśle powiązane z obwarowaniami miejskimi, posiadające liczne budynki świeckie, sakralne, dziedzińce i zabudowę towarzyszącą.

Stan obecny

   Większość murów miejskich Kłodzka wyburzono w XIX i na początku XX wieku. Obecnie nieliczne fragmenty znajdują się u wylotu ulicy Traugutta, wzdłuż ulicy Nad Kanałem oraz poniżej ulicy Łukasińskiego. Po średniowiecznym zamku kłodzkim nie pozostały do dziś żadne ślady, został on całkowicie przekształcony w nowożytną twierdzę.

pokaż miejsce po zamku na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1970.